top of page

Uthyrningspolicy

Rätt hyresgäst till rätt bostad 
Hanssons Fastigheter arbetar med ett intresseregister, där du som intressent fyller i en intresseanmälan. Din intresseanmälan sparas i 4 månader. Har du inte blivit kontaktad under denna period och vill stå kvar som sökande måste du fylla i en ny intresseanmälan. Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken när vi hyr ut våra bostäder. Det innebär att vi, med hänsyn till företagets och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vi vill att våra hyresgäster känner trygghet och trivsel i sin boendemiljö. Hanssons Fastigheter förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy. 

 

Helhetsbedömning 
Vi gör en helhetsbedömning av varje sökande, där vi väger in bl.a. betalningsförmåga och referenser. Din inkomst och inkomstkälla ska tillsammans med eventuella bidrag, stå i rimlig proportion till hyran. Du ska kunna styrka din inkomst. Vi tar även referenser från ditt tidigare/nuvarande boende, kontrollerar kreditvärdighet samt kan be om utdrag ur polisregistret. Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning. 

 

Borgen 
I tveksamma fall begär vi in borgen och ställer då samma krav när det gäller inkomst och betalningsanmärkning på borgensmannen, som på hyresgästen.

bottom of page