top of page

Vår Dataskyddspolicy

Fastighetsägare tillika hyresvärd:

 • Vi bedriver verksamhet genom förvaltning avseende fastigheter i eget bestånd.

 • Vi värnar om våra hyresgäster och borgensmän avseende våra hyresrätter samt våra bostadssökandes

 • I vår förvaltning ingår handhavandet av dataskydd där vi eftersträvar en hög nivå.

 • I vår dataskyddspolicy framgår vilka uppgifter mm som lagras samt hyresgästens och bostadssökandes rättigheter. 

 

Hanssons Fastigheter Limhamn AB samt dess dotterbolag AB Pelfem, Uroxen 16 AB samt Fastighets AB Stormasten är personuppgiftsansvariga avseende hyresgäster samt bostadssökande.

 

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter?

 • För att kunna fullfölja hyresavtal.

 • För att vi har ett berättigat intresse i dessa frågor för att kunna bedriva vår verksamhet.

 

Vilka uppgifter registrerar vi?

 • För hyresgäster och bostadssökande: namn, personnummer, adress/mailadress, nuvarande boende och hyresvärd, inflyttnings år, lägenhetsnummer, eventuella erhållna uppgifter om arbetsgivare, anställningsdatum, inkomsttyp och årsinkomst samt eventuella övriga relevanta anteckningar.

 • För hyresgäster för vi även uppgifter och information kopplat till hyresavtal, såsom felanmälningar, hyreshöjningar, renoveringsarbeten, betalningsförsummelser, depositioner och störningsärenden.

 

Hur länge sparar vi uppgifter?

 • För hyresgäster i högst 2 år efter det hyresförhållande upphört och samtliga avtalsskyldigheter uppfyllts.

 • För borgensmän i högst 2 år efter det hyresförhållande upphört och samtliga avtalsskyldigheter uppfyllts.

 • Störningsärenden raderas efter 2 år.

 • Uppgifter om bostadssökande övergår till hyresgäst i relevant fall annars raderas de senast 4 månader efter senaste aktivitet från sökanden och alltid på begäran av sökanden.

 

Annan lagstiftning

Grundat på skyldigheter i annan lagstiftning tex bokföringslag kan personuppgifter finnas lagrade så länge sådan lagstiftning föreskriver detta, dock är detta inte ett register.

Rättigheter

 • Rätt till kreditupplysningar före bostadssökande övergår till hyresavtal/hyresgäst.

 • Rätt till utdrag ur brottsregistret vid behov.

 • Rätt till radering av personuppgifter om uppgifterna inte länge behövs för det ändamål de samlades in för.

 • Rätt till dataportalitet för hyresgäst.

 

Kontaktperson

Om du har frågor ber vi dig kontakta Hanssons Fastigheter Limhamn AB, 040 – 16 47 01

 

Limhamn 2018-05-25

bottom of page