Mia Moberg

Pers.nr:

951226-8567

Arbete:

Typ:

0768205764

Telefon:

Mail:

Bjärred

Fitness24Seven

Årsinkomst:

216000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Domarevägen 10

23731

Referns:

Bor hos föräldrar

Barn:

0

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

6000

Önskemål:

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: