Alexandra Arcombe

Pers.nr:

9304209340

Arbete:

Typ:

0704939338

Telefon:

Mail:

Region Skåne

Årsinkomst:

300 000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Skräddarebyn 11e

21842

Referns:

Mkb

Barn:

2

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Maxhyra:

9000

Önskemål:

Kan flytta in när som helst pga seperation

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: