Marie Perlborn

Pers.nr:

861112-4028

Arbete:

Typ:

0708784944

Telefon:

Mail:

Malmö stad

Årsinkomst:

336000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Järnvägsgatan 49

Limhamn

Referns:

Limhannshus

Barn:

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Tobias Appelgren

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

12000

Önskemål:

8311173937

Pers.nr:

0736100468

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

350000

Referns: