Eva

Pers.nr:

920413-4267

Arbete:

Typ:

004560866846

Telefon:

Mail:

VUC Lyngby

Årsinkomst:

545000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Rödkullastigen 9b, 1505

Malmö

Hind Soudari (nummer kan oplyses)

Referns:

Lomi Islami/BRF Fosiedal

Barn:

Nej

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Helio Elias Matsinhe

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Maxhyra:

10500

Önskemål:

900210-5956

Pers.nr:

0700175822

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

RF Berga förskola

samme som Eva

Årsinkomst:

200000

Referns: