Emelie Elwing

Pers.nr:

19800723408

Arbete:

Typ:

0768910772

Telefon:

Mail:

Region Skåne

Årsinkomst:

360000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Arrendevägen 20 e

23145 Vellinge

Vellinge Bostäder

Referns:

Vellinge bostäder

Barn:

1

Djur:

Katt och hund

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

10500

Önskemål:

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: