Rebecca Walmeus

Pers.nr:

9508184745

Arbete:

Typ:

0707891522

Telefon:

Mail:

Malmö stad

Årsinkomst:

292000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Östra Förstadsgatan

21213

Ikano

Referns:

Ikano

Barn:

1

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

9000

Önskemål:

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: