Jennie Hansen Römer

Pers.nr:

970416-8864

Arbete:

Typ:

0768601655

Telefon:

Mail:

Student

Årsinkomst:

180000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Kalkstensvägen 8

Limhamn

Referns:

Victoria park, hos föräldrar

Barn:

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

6000

Önskemål:

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: