Ninna Borg

Pers.nr:

980413-7280

Arbete:

Typ:

0722131712

Telefon:

Mail:

Stefan Borg

Årsinkomst:

170000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Mantalsvägen 17C

Vellinge

Referns:

Ingen

Barn:

1, varannan vecka endast

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Medsökande:

Mattias Jönsson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

11.000kr

Önskemål:

920829- 2913

Pers.nr:

0762688324

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Stefan Borg

MKB

Årsinkomst:

130000

Referns: