Maria Peltola

Pers.nr:

820830-5907

Arbete:

Typ:

0702245849

Telefon:

Mail:

MKB Fastighets AB

Årsinkomst:

500000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Richerts Gata 3B

54131 Skövde

Linn Söder

Referns:

Arne Lorentzon AB

Barn:

Nej

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

15000

Önskemål:

Hej! Jag har fått jobb i Malmö fr o m den 1 april år 2020 och söker därev boende: är skötsam, rök- och djurfri, med god ekonomi. Hoppas på återkoppling! Vänligen, Maria

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: