Jörgen Andersson

Pers.nr:

611001-4310

Arbete:

Typ:

0737-529324

Telefon:

Mail:

Plåttjänst AB

Årsinkomst:

320000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Emil Göranssons Väg 31

23842 oxie

Tommy

Referns:

Plåttjänst AB

Barn:

1 på 18 år

Djur:

Liten hund

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Marie Andersson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Maxhyra:

12000

Önskemål:

630317-4344

Pers.nr:

0728-321758

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Plåttjänst

Plåttjänst

Årsinkomst:

150000

Referns:

Tommy