Andreas olsson

Pers.nr:

9101184811

Arbete:

Typ:

0766332528

Telefon:

Mail:

Fruktbudet i Norden ab, bunkeflo ff

Årsinkomst:

402000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Korsörvägen 12b

21747

Referns:

Riksbyggen

Barn:

Ja, 1

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Johanna olsson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

7000

Önskemål:

9104092201

Pers.nr:

+46 73-366 60 91

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

321000

Referns: