Patryk

Pers.nr:

8202052976

Arbete:

Typ:

53822101

Telefon:

Mail:

VetNet A/S (DK)

Årsinkomst:

528000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Solvänget, 10

Hvalsö (DK)

Referns:

Bor i HUS

Barn:

0,5

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Maxhyra:

13000

Önskemål:

inkomst 'r 440 0000 DKKx 1,2 = 528000kr vilket är lågt räknat

Pers.nr:

53822101

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: