Charlie Hafström

Pers.nr:

7601284230

Arbete:

Typ:

0736404949

Telefon:

Mail:

Swedishmach

Årsinkomst:

Ca:480 000kr

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Betonggatan 3

Limhamn

Marja Friberg

Referns:

Hagagruppen

Barn:

2st. Delad vårdnad

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

13000kr

Önskemål:

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: