Michael Hansen

Pers.nr:

5803202653

Arbete:

Typ:

0734436612

Telefon:

Mail:

Climat 80 Malmö

Årsinkomst:

580000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Flaggskeppsgatan 4

21114 Malmö

Jenny Nevsten

Referns:

Nevstens fastigheter

Barn:

0

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Pia Hansen

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

14000

Önskemål:

Gärna balkong/uteplats

5801034306

Pers.nr:

0702312735

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Malmborgs Erikslust

Nevstens fastigheter

Årsinkomst:

400000

Referns:

Jenny Nevsten