Robert Abramsson

Pers.nr:

7612243951

Arbete:

Typ:

0766452723

Telefon:

Mail:

Palleverans i Sverige AB

Årsinkomst:

400000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Norrbäcksgatan 31

21624

Mats

Referns:

HSB/ BRF

Barn:

2 ( Thea 12år / Elwin 8år )

Djur:

Hund / (11år)

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Louise Börring

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

14000

Önskemål:

8106304127

Pers.nr:

079-335 35 81

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Delägare

Årsinkomst:

320000

Referns: