Anna Thorsell

Pers.nr:

8705092727

Arbete:

Typ:

0764010405

Telefon:

Mail:

Malmö stad

Årsinkomst:

393600

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Södra förstadsgatan 2

21143

Maria Zackrisson

Referns:

Lifra

Barn:

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

9000

Önskemål:

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

+46 70-848 89 29

Årsinkomst:

Referns: