Kasper Suhr Olsen

Pers.nr:

8808012218

Arbete:

Typ:

+4552390607

Telefon:

Mail:

Falck DK

Årsinkomst:

500.000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Vattenverksvägen 4

Malmö

Referens anges vid önskan

Referns:

Ikano Bostad

Barn:

Djur:

Hund (en liten chorkie)

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Stephanie Dobrovitz

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

10500

Önskemål:

9202031606

Pers.nr:

0723130525

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

CSN

Ikano Bostad

Årsinkomst:

174.000

Referns:

Referens anges vid önskan