May Inger Knudsen Bakke

Pers.nr:

430528-4301

Arbete:

Typ:

040136120

Telefon:

Mail:

070 7492333

-

Årsinkomst:

228 254 kr. + kapital

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Sundskajen 16

216 43 Limhamn

brf. Sundhomen 1

Referns:

brf. Sundholmen 1

Barn:

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Maxhyra:

7500

Önskemål:

balkong tvättmaskin

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: