Maria

Pers.nr:

641004-4306

Arbete:

Typ:

0703794444

Telefon:

Mail:

Ambulansen Region Skåne

Årsinkomst:

342 000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Jasmingången 8

Vellinge

Referns:

0703-794444

Barn:

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Medsökande:

Frida Andersson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

9000

Önskemål:

990830-9629

Pers.nr:

0703794444

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

-

Referns: