Marnie K. Johansson

Pers.nr:

19850814-8809

Arbete:

Typ:

0720723587

Telefon:

Mail:

Bredband2 AB

Årsinkomst:

420000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Dammfrivägen 63C

21763

På begäran

Referns:

Barn:

-

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Medsökande:

Tobias K. Johansson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

8500

Önskemål:

(Gärna balkong). Tvättmaskin och diskmaskin!

9105145255

Pers.nr:

079-335 75 32

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

MKB

Årsinkomst:

Juriststudent, sista året CSN

Referns:

-