Måns

Pers.nr:

19890630391

Arbete:

Typ:

0738486035

Telefon:

Mail:

Ortelius AB

Årsinkomst:

372000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Föreningsgatan 5

Malmö

Referns:

Rikshem

Barn:

Inga barn

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Maxhyra:

8500

Önskemål:

Centralt läge prioriteras högst

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: