lennart malm

Pers.nr:

19421110-4312

Arbete:

Typ:

073 36 27 874

Telefon:

Mail:

pens fd rådman

Årsinkomst:

360 000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

gustaf rydbergsgatan 10

21755 Malmö

fd chefsrådmannen Håkan Wirén 0733976301 och f chefsrådmannen Knut Sigander 073 39 68 454

Referns:

bo hansson

Barn:

nej

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Medsökande:

Christin Alfredsson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

10000

Önskemål:

hiss

460111-3543

Pers.nr:

072 3074 415

Telefon:

Mail:

SAMMA

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

pens fd sektionschef

samma

Årsinkomst:

240 000

Referns:

samma