Michaela

Pers.nr:

0108147562

Arbete:

Typ:

0702371786

Telefon:

Mail:

Julia Karlsson

Årsinkomst:

75000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Ryd Östergård 3

Hamneda

Referns:

Barn:

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Melker Stjernfeldt

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Maxhyra:

5500

Önskemål:

0102147352

Pers.nr:

0733997399

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

36000

Referns: