Agneta

Pers.nr:

7203103580

Arbete:

Typ:

0733589016

Telefon:

Mail:

Vellinge kommun

Årsinkomst:

670308

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Trindelvägen 3b

Limhamn

Referns:

Bor i villa

Barn:

1 barn, 16 år

Djur:

Äldre katt

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Medsökande:

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Maxhyra:

12000

Önskemål:

Gärna balkong eller uteplats

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Årsinkomst:

Referns: