Linda Schaub Larsson

Pers.nr:

9005035820

Arbete:

Typ:

0764035032

Telefon:

Mail:

Jysk AB

Årsinkomst:

250000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Sadelmakarebyb 2B

21840

Referns:

Bostadsrätt

Barn:

2 vv

Djur:

Hund

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Linda Erika Schaub Larsson

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Maxhyra:

8000

Önskemål:

Referenser lämnas gärna på begäran.

Pers.nr:

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Jysk AB

Årsinkomst:

Referns: