Hannah Afshar Breide

Pers.nr:

8712174104

Arbete:

Typ:

0705988811

Telefon:

Mail:

JM AB

Årsinkomst:

444000

Adress:

Nuvarande hyresvärd:

Stenöregatan 58

21831

Referns:

Bor i äganderätt

Barn:

2st barn

Djur:

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

Studentrum

5+rum

P-plats

Garage

Byte internt

Ja

Ja

Ja

Ja

Medsökande:

Afshin Afshar

Område:

Bunkeflo

Limhamn

Västerfallet

Ja

Ja

Ja

Maxhyra:

15000

Önskemål:

8705097411

Pers.nr:

0736987207

Telefon:

Mail:

Arbete:

Nuvarande hyresvärd:

Eitech AB

Årsinkomst:

444000

Referns: