top of page

Svar på vanliga frågor

Om fel uppstår: 
Om det uppstår fel eller skada i din lägenhet, lokal eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan ber vi er att skicka felanmälan via länken på vår hemsida, ringa 040-164701 eller maila till info@hanssonsfastigheter.nu. Anlita inte jourhjälp i onödan om åtgärden kan vänta! Vid jourfall såsom haveri i el- och värmeanläggning samt vattenläckage efter 16.00 på vardagar samt helgdagar ring journumret som står i entrén till trapphuset. Om felet gäller bredband, tv eller telefoni kontakta din leverantör. 

 

Andrahandsuthyrning:

Olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning av hyreskontraktet. Var vänlig kontakta oss för information om gällande regler angående uthyrning i andra hand.

Byte av lägenhet:

Hyresgäster hos Hanssons Fastigheter Limhamn AB kan ha möjligheten att byta till en annan lägenhet, internt (Byta lägenhet med en annan hyresgäst). För att vi ska godkänna ett internt byte krävs bland annat att hyresgästens boendetid ska ha varit minst 24 månader innan ny bostad sökes, att hyrorna är betalda utan anmärkningar, att sökande inte haft störningar i sin lägenhet samt att nuvarande lägenhet ska godkännas vid besiktning.

Uppsägning av lägenheter:

Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är tre kalendermånader och räknas från månadsskiftet efter uppsägningen. Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av de/den som står på hyreskontraktet, innehålla uppgift om adress, telefonnummer, lägenhetsnummer samt när avtalet upphör att gälla. Därefter kommer du/ni få en bekräftelse på uppsägningen. När du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta visa lägenheten för nya hyresgäster på överenskommen tid.

Hänsyn till grannar:
För att alla som bor eller arbetar i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Några viktiga saker att tänka på är
• Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, tvättstugor och källare m.m
• Tvättstugan ska naturligtvis lämnas i det skick som du själv vill ha det nästa gång du ska tvätta.
• Ljudet från träskor, när man borrar eller spikar fortplantar sig lätt till övriga delar av huset. Undvik att göra detta på tidpunkter som kan störa dina grannar såsom tidiga morgnar eller sena kvällar.

 

Obligatoriskt med hemförsäkring:

Det är obligatoriskt att ha en hemförsäkring när du flyttar in hos oss. Alla har nytta av en egen hemförsäkring för sitt eget skydd och sina ägodelar. Det gäller skador både i bostaden och i källar- och/eller vindsförråd. Den fastighetsförsäkring som vi har, täcker enbart skador på själva byggnaden och omfattar inte din personliga egendom.

Måla eller tapetsera:
Om du på egen bekostnad målar eller tapetserar din lägenhet ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt utfört, felaktigt material använts eller extrem färgsättning valts.

bottom of page