Sädesärlan

Sädesärlan tak byte

Sädesärlan 3:
Under hösten kommer vi att genomföra ett stort arbete med tak byte på fastigheten. Arbetet kommer att pågå under en stor del av hösten. Ställning kommer att resas i mitten av augusti.
Arbetet utföres av Byggnadsfirman Malmsjö och Persson.
Kontakta kontoret för ytterligare frågor.